Šriftas
A A A

ES projektai

Nuo 2019 m. sausio mėnesio VšĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina  projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0013 „VšĮ Pakaunės PSPC veiklos efektyvumo didinimas, gerinant paslaugų prieinamumą ir kokybę“.  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo. Projekto vertė 139 967,60 eurų.

Šiuo projektu siekiama pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą atnaujinant patalpas ir įsigyjant įrangą, reikalingą pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos įranga, baldai, kompiuterinė technika, atnaujintos Karmėlavos ambulatorijos patalpos, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Iki 2020 m. rugpjūčio mėnesio atlikti šie darbai, numatyti projekte:

  1. Atlikti I aukšto remonto darbai Karmėlavos ambulatorijoje;
  2. Įsigyta medicininė įranga šeimos gydytojų kabinetams;
  3. Įrengta nauja odontologo darbo vieta Karmėlavos ambulatorijoje;
  4. Įsigyti odontologiniai antgaliai ir helio lempos odontologiniams kabinetams.
  5. Įsigyti nauji baldai šeimos gydytojų kabinetams;
  6. Įsigyta kompiuterinė įranga šeimos gydytojų kabinetams.

Vykdant viešuosius pirkimus buvo sutaupyta lėšų. Iš jų planuojama įrengti lauko neįgaliųjų keltuvą Karmėlavos ambulatorijoje, kuris padės žmonėms su negalia patogiai patekti į ambulatoriją.