Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Nemokamos ir mokamos paslaugos

PATVIRTINTA
VšĮ Pakaunės PSPC
2019-01-02 direktoriaus
Įsakymu Nr.3

NEMOKAMŲ AMBULATORINIŲ IR MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKA

1.Pakaunės PSPC teikia šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

 • Pirminės asmens sveikatos priežiūros;
 • Psichikos sveikatos priežiūros;
 • Odontologinės priežiūros;
 • Ligų prevencijos;
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos;
 • Slaugos ir socialinės pagalbos;
 • Sveikatinimo paslaugas;
 • Dantų protezavimo paslaugas;
 • Kitas įstaigos įstatuose numatytas paslaugas.

2. Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu teisės aktų numatyta tvarka nemokamai teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto; iš valstybės ir savivaldybės biudžetų; iš valstybės, savivaldybės, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

3. Pakaunės PSPC teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų yra šios: 3.1.  Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (PAASP) apdraustiesiems privalomu sveikatos draudimu teikia:

 • Šeimos gydytojai (ŠG) su slaugos specialistais;
 • Vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojai, komandoje su gydytoju akušeriu ginekologu, chirurgu ir slaugos specialistais;
 • Akušeriai.

3.2. Skatinamosios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

3.2.1. Fiziologinio nėštumo priežiūra (akušerė ir šeimos gydytojas/ arba gydytojas akušeris ginekologas – 7 vizitai);

3.2.2. Naujagimių (bendruomenės slaugytoja – 4 vizitai; šeimos/vaikų ligų gydytojas – 2 vizitai) priežiūra;

3.2.3. Vaikų iki 1 metų  (bendruomenės slaugytoja – 8 vizitai per metus; šeimos/vaikų ligų gydytojas – 8 vizitai per metus) priežiūra;

3.2.4. Neįgaliųjų sveikatos priežiūra (bendruomenės slaugytoja/ psichikos sveikatos slaugytoja – 12 vizitų per metus, šeimos/ vaikų ligų / vidaus ligų gydytojas/ gydytojas psichiatras – 12 vizitų per metus);

3.2.5. Imunoprofilaktika vaikams pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, patvirtintą 2007-12-22  LR SAM įsakymu Nr.V-1066;

3.2.6. Moksleivių paruošimas mokyklai (bendruomenės slaugytoja – 1vizitas; šeimos/vaikų ligų gydytojas – 1vizitas per  metus);

3.2.7. Slaugos personalo procedūros namuose ( po 12 kiekvienos rūšies procedūrų per metus):

 • kraujo paėmimas tirti;
 • pragulų priežiūra;
 • lašelinė infuzija.

3.2.8. Būtinosios medicinos pagalbos suteikimas gyventojams, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, pagal Šeimos (bendrosios praktikos) gydytojo medicinos normą.

3.3. Vykdomos ligų prevencijos programos:

3.3.1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa (25-60 m. amžiaus moterims, atliekama kas 3 metai);                                                                                             
3.3.2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa (50-69 m. amžiaus moterims, atliekama kas 2metai);                                                                      
3.3.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (50-75 m. amžiaus vyrams, atliekama kas 2 metai);

3.3.4. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa (atliekama 50-65 m. amžiaus moterims ir 40-55 m. amžiaus vyrams);

3.3.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (50-74 m. amžiaus pacientams, atliekama kas 2 metai);

3.3.6. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa. Skirta vaikams nuo 6 iki 14 metų.
 
3.4. Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos:

 • Gyd. psichiatro konsultacija (poliklinikoje ar atliekant vizitą į namus;
 • Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija (poliklinikoje ar atliekant vizitą į namus);
 • Medicinos psichologo konsultacija (poliklinikoje ar atliekant vizitą į namus);
 • Medicinos psichologo vedami grupinės terapijos užsiėmimą;
 • Psichologinis ištyrimas pagal indikacijas, atliekamas medicinos psichologo, nukreipus gydančiam gydytojui psichiatrui (poliklinikoje ar atliekant vizitą į namus);
 • Socialinio darbuotojo konsultacija (poliklinikoje ar atliekant vizitą į namus);
 • Socialinio darbuotojo vedami grupinės veiklos užsiėmimai;
 • Psichikos slaugytojo paslaugos;
 • Specializuotos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos;
 • Priklausomybės ligų gydytojo ar konsultanto konsultacija.

3.5. Pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų sudėtis:

3.5.1. Būtinosios medicinos pagalbos tiekimas;

3.5.2. Vaikų ėduonies profilaktika:

 • higieninio indekso ir asmeninių higieninių įgūdžių įvertinimas(vieną kartą per metus);
 • pacientų teisingos burnos higienos mokymas;
 • individualių profilaktikos priemonių parinkimas;
 • profesionalios burnos higienos atlikimas(vieną kartą per metus 13-18 metų vaikams);
 • dantų paviršių dengimas fluoridų preparatais.

3.5.3. Sąkandžio anomalijų išaiškinimas ir profilaktika. 

3.5.4. Dantų ėduonies gydymas. 

3.5.5. Pulpito (išskyrus dantų kanalų kalcifikaciją ir vidinę rezorbciją) gydymas. 

3.5.6. Apikalinio periodontito (išskyrus dantų kanalų pergydymą) gydymas.  

3.5.7. Nesisteminės kilmės nekariozinių dantų ligų gydymas.  

3.5.8. Dantų akmenų virš dantenų ir po jomis nuėmimas.

3.5.9. Gingivito gydymas po specialisto konsultacijos. 

3.5.10. Liežuvio bei burnos gleivinės ligų diagnozavimas ir gydymas po specialisto konsultacijos. 

3.5.11. Ikivėžinių ligų įtarimas. 

3.5.12. Premedikacijos ir vietinės nejautros atlikimas.

3.5.13.Ūmių odontologonės kilmės žandikaulių uždegimų diagnozavimas ir gydymas po specialisto konsultacijos.

3.5.14. Seilių liaukų ir veido žandikaulių srities limfinės sistemos ligų diagnozavimas ir gydymas po specialisto konsultacijos. 

3.5.15. Laikinų įtvarų uždėjimas gydant dantų traumas. 

3.5.16. Pirmosios pagalbos suteikimas ištikus žandikaulių traumai ir gydymas po specialisto konsultacijos.  

3.5.17. Danties vainiko lūžimo gydymas. 

3.5.18. Danties išnirimo (išskyrus visišką danties išnirimą) gydymas. 

3.5.19. Kaltinių nenuimamų dantų protezų nuėmimas.

3.5.20. Pacientai (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas. (LR SAM 2008-05-15 įsakymas Nr. V-450).

4. Pacientui pageidaujant, informaciją apie tyrimo ar procedūros indikacijas, tikslingumą, procedūros poveikį paciento sveikatai kiekvienu konkrečiu atveju, pateikia asmens sveikatos priežiūros paslaugą teikiantys medicinos darbuotojai.

5. Jei pacientas savo iniciatyva pasirenka paslaugas, nesusijusias su pagrindinės ligos gydymu, kurios priklauso kitam lydinčiam susirgimui, ir gali būti teikiamos, leidus tuo metu gydančiam gydytojui, už jas apmoka pats nustatyta tvarka (1999-07-30 LR SAM įsakymas Nr. 357 “Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos” bei jo pakeitimai, įstaigos direktoriaus įsakymais.

6. Informaciją apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų sąrašus su paslaugų kodais, pavadinimais ir kainomis pacientai gali sužinoti registratūrose, ar paskambinę registracijos telefono numeriu (8-37) 20 85 09.

7. Mokamos medicininės paslaugos pacientams teikiamos tik pasirašius sutartį dėl mokamų medicininių paslaugų teikimo, įklijuojant ją į asmens sveikatos istoriją.

8. Už mokamas paslaugas pacientas pagal patvirtintus įkainius sumoka registratūroje, pateikdamas medicinos registratorei mokamų medicininių paslaugų apskaitos lapą, kuriame rašomas paslaugos pavadinimas arba kodas, kaina, bendra suma ir siunčiančiojo gydytojo vardas, pavardė, kodas, paciento parašas, patvirtinantis sutikimą mokėti už paslaugą.

9. Medicinos registratorė arba kitas atsakingas asmuo privalo:

9.1. Atiduoti pacientui čekį arba pinigų priėmimo kvitą;

9.2. Mokamų medicininių paslaugų lape užrašyti kasos čekio arba pinigų priėmimo kvito numerį, datą ir medicininio dokumento numerį.

10. Mokamą paslaugą teikiantis įstaigos darbuotojas ją atlieka tik pacientui pateikus kasos čekį arba pinigų priėmimo kvitą, jį pažymi savo spaudu ir atiduoda pacientui. Į ambulatorinę kortelę įklijuoja įdėtinį lapą su apmokėtų paslaugų sąrašu.

11. Užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka, apmokama už paslaugas vadovaujantis LR SAM 1996-03-26 įsakymu Nr. 178 (su pakeitimais ir papildymais) patvirtintomis “Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno” Nr. 96-11-2 ir 1999-07-30 LR SAM įsakymu Nr.357 (su pakeitimais ir papildymais) patvirtintomis kainomis.

12. Neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu paslaugos yra mokamos, išskyrus būtinąją pagalbą vadovaujantis 2004-04-08 LR SAM įsakymu Nr. V-208 (su pakeitimais ir papildymais) patvirtinta Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastu.

Atnaujinta 2019-02-18 10:39