Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Korupcijos prevencija

PRANEŠKITE APIE KORUPCIJĄ

VšĮ Pakaunės PSPC yra suinteresuotas, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų.
Apie korupcijos atvejį (-ius) praneškite:

 • raštu,
 • telefonu ar el. paštu.
 1. Kreipiantis raštu nurodyti:
  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
  • sveikatos priežiūros darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas
  • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.
  • ant voko būtina nurodyti – asmeniškai VŠĮ Pakaunės PSPC  gydytojai Reginai Žaltauskienei, Kauno r., Raudondvaris, Didžioji g.1. VšĮ Pakaunės PSPC, esant asmens pageidavimui, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.
   Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.
 2. Apie korupciją telefonu galite pranešti:
  VŠĮ Pakaunės PSPC už korupcijos prevenciją laikinai atsakingam asmeniui – Reginai Žaltauskienei, adresu Didžioji g.1,Raudondvaris.  Tel.: +370 674 02474 ,el.paštas  reginos13@gmail.com
  Nemokamu telefonu SAM linija:+370 800 66 004, elektroniniu paštu korupcija@sam.lt
  Nemokamu telefonu STT: telefonu +370 5 266 3333,
  elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,


STT vaizdo klipai:

 

Elgesio kodekso taisyklės 

VšĮ Pakaunės PSPC darbuotojų elgesio kodeksas (atnaujintas)
Korupcijos prevencijos programa
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2017-2019 m.
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo  priemonių planas 2020-2023 m.

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo  priemonių plano 2020-2023 m. papildymas 

Baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2016m.I-IIketv.

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2016m.III-IVketv.

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2017m.I-IIketv.

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2017m.III-IVketv.

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2018m.I-II ketv.

Kopupcijos prevencijos ataskaita už 2018m.III-IV ketv.

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2021 III-IV ketv.

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2022 m. I-II ketv.

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2023 m. I-II ketv.

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2023 m. III-IV ketv.

Darbuotojų anoniminės apklausos apie požiūrį į korupciją rezultatai 2022 m.

Darbuotojų anoniminės apklausos apie požiūrį į korupciją rezultatai 2023 m.

Pacientų anoniminės apklausos apie požiūrį į korupciją rezultatai 2022 m.

Pacientų anoniminės apklausos apie požiūrį į korupciją rezultatai 2023 m.

VšĮ Pakaunės PSPC  dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

VšĮ Pakaunės PSPC paramos inicijavimo, gavimo apskaitos ir viešinimo tvarkos aprašas

Informacija apie paramos davėjų asmens sveikatos priežiūros įstaigai suteiktą paramą ir jų laimėtus VšĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro (159945658) organizuojamus viešuosius pirkimus 

 


Atnaujinta 2024-05-08 16:37